Zdravý štýl

Pre zdravší život

Vitajte

Vítajte na stránkach venovaných  zdravému životnému štýlu. 

ŠportZdravá výživa


  Nemte ete osobnho lekra? U nemuste by? milionr!

  an image

  Ma? vlastného lekára bola vo?akedy výsada krá?ov. Dnes vznikajú sluby, ktoré Vám prinášajú nadpriemernú zdravotnú starostlivos? priamo k Vám domov, prostredníctvom konzultácií s odborníkmi.   Výhodou takejto sluby je, e kedyko?vek ke? máte problém, alebo otázku, môete sa obráti? na špecialistu, ktorý Vám ochotne poradí 24 hodín denne a 7 dni v týdni.         Ako rodi?, poznám ten pocit, ke?...

  Čitať ďalej...

  Zzra?n antioxidant ungit zo srdca Ruskej prrody

  an image

  omladzujúce ú?inky na ple?Šungit je minerál s úasnými antioxida?nými vlastnos?ami. Napriek tomu, e jeho lie?ivé ú?inky su dlho známe, málo sa o ?om hovorí. Vzácna  šungitová ruda sa vyskytuje iba na jednom jedinom mieste našej planéty. Je ?ou Karélia na Severozápade Ruska.     Zo zápisov o bitke pri Poltave vieme, e u Peter Ve?ký, poznal lie?ivé ú?inky Šungitu. Nie len, e si cez tento prírodný zázrak...

  Čitať ďalej...

  Ako vybra? sprvny zvlh?ova? vzduchu

  an image

  Na zdravý by sme nemali šetri?. Takéto šetrenie skôr ?i neskôr nás môe vyjs? draho. Mnoho ?udí si starostlivos? o zdravie spája len so zdravým jedlom, ivotosprávou, ?i športom a pohybom. A pritom mnohokrát zabúdajú na vplyv prostredia v ktorom ijú. Práve prostredie v ktorom ijeme môe ma? zásadný vplyv na naše zdravie.   Zásadný vplyv na naše zdravie má vzduch v našom okolí. ?lovek strávi denne pribline...

  Čitať ďalej...

  Sch vzduch, pohroma pre vae zdravie

  an image

  Ideálna vlhkos? vzduchu v miesnosti by sa mala pohybova? akolo 40 a 60%. Suchým vzduchom trpia hlavne naša pokoka, sliznica dýchacích ciest ?i o?i. ?o ma za následok zníenú obranyschopnos? pred rôznymi vírusovými ochoreniami. Tým to však nekon?í, sme náchylnejší na kaše?, rôzne dýchacie infekcie, ale aj alergie. Ak však v takejto miestnosti trávite viacej ?asu, napr. v práci, v spálni, alebo v detskej izbe, mali by ste nájs?...

  Čitať ďalej...

  Prbeh: Nadvhou trpel od mali?ka, napriek tomu schudol 45 kl.

  an image

    Meno: Michal Ku?era Vek: 28 rokov Bydlisko: Bratislava Výška: 184 cm Váha pred: 136,7 kg Váha po: 91,7 kg Schudol: 45 kg D?ka trvania: 5 mesiacov Ve?kos? oble?enia pred: 3XL Ve?kos? oble?enia po: M-L Zníenie o: 3-4 konfek?né ve?kosti oble?enia   Cítim sa perfektne a mám viac energie a pestrejší ivot v?aka NATURHOUSE Hovorí nadšene pán Michal Ku?era, ktorý vo výivovej poradni v Bratislave v NC CENTRAL schudol 45 kg.     Môete nám...

  Čitať ďalej...

  Mrtv ?ah - najkomplexnej cvik na chrbt

  an image

  M?tvy ?ah je z h?adiska rozvoja svalovej hmoty povaovaný za najkomplexnejší cvik na chrbát, lebo precvi?í viac svalových partií naraz . Ale ako kadý cvik aj mrtvý ?ah (deadlift) ma svoje úskalia. Zranenia chrbta sú ve?mi nebezpe?né a preto treba striktne dodriava? techniku. Avšak technika nie je všetko, dôleité je taktie sa pred tréningom poriadne rozvi?i?. Viac o tom ako správne cvi?i? mrtvý ?ah si pozrite vo...

  Čitať ďalej...

  Vitamn A ochrni nielen V zrak, ale aj potenciu

  an image

    Vitamín A (axeroftol) existuje v dvoch prirodzených formách – vitamín A1 (retinol) a vitamín A2 (3-dehydroretin). K jeho vstrebávaniu naše telo nevyhnutné potrebuje tuky a minerály.Vitamín A je taktie dôleitý antioxidant. Je potrebný pre normálny rast a vývoj tela, hlavne pre zdravé kosti a zuby. Jeho nedostatok môe spôsoby? šeroslepotu.    Príznaky nedostatku vitamínu A:   - neschopnos? prispôsobi? sa na šero - poruchy...

  Čitať ďalej...